T.C. DOMANİÇ BELEDİYESİ RESMİ WEB SİTESİ

Meclis Kararları

02.05.2018 Tarihli Meclis Karar Özeti

————————————————————————————————————————-

05.04.2018 Tarihli Meclis Karar Özeti

————————————————————————————————————————-

07.03.2018 Tarihli Meclis Karar Özeti

————————————————————————————————————————-

05.02.2018 Tarihli Meclis Karar Özeti

————————————————————————————————————————-

03.01.2018 Tarihli Meclis Karar Özeti

————————————————————————————————————————–

06.12.2017 Tarihli Meclis Karar Özeti

————————————————————————————————————————–

08.11.2017 Tarihli Meclis Karar Özeti

————————————————————————————————————————–

01.11.2017 Tarihli Meclis Karar Özeti

————————————————————————————————————————–

04.10.2017 Tarihli Meclis Karar Özeti

————————————————————————————————————————–

06.09.2017 Tarihli Meclis Karar Özeti

—————————————————————————————————————————

04.08.2017 Tarihli Meclis Karar Özeti

————————————————————————————————————————–

07.07.2017 Tarihli Meclis Karar Özeti

—————————————————————————————————————————

07.06.2017 Tarihli Meclis Karar Özeti

—————————————————————————————————————————

03.05.2017 Tarihli Meclis Karar Özeti

—————————————————————————————————————————

19.04.2017 Tarihli MEclis Karar Özeti

—————————————————————————————————————————

05.04.2017 Tarihli Meclis Karar Özeti

————————————————————————————————————————–

01.03.2017 Tarihli Meclis Karar Özeti

————————————————————————————————————————–

15.02.2017 Tarihli Meclis Karar Özeti

————————————————————————————————————————–

01.02.2017 Tarihli Meclis Karar Özeti

————————————————————————————————————————–

04.01.2017 Tarihli Meclis Karar Özeti

————————————————————————————————————————–

13.11.2014 Tarihli Meclis Karar Özeti /

2015 Mali Yılı Bütçesine ait Plan Bütçe Komisyon Raporunun görüşülmesi.


 

05.11.2014 Tarihli Meclis Karar Özeti

1-İmar Planı tadilatı kesin onayı.

2- İlave İmar Planı.

3- Çiftlik Köyünün Karşıyaka Mahallesine dahil edilmesi.

4- 2015 Yılı Bütçe tasarısının Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesi.


 

01.10.2014 Tarihli Meclis Karar Özeti

1- Norma Kadro Cetvellerinin güncellenmesi

2- Kullanılmayan çöp aracının Seyitömer Belediye Başkanlığına kiraya verilmesi

3- İmar Tadilatlarının görüşülmesi

4- İlave İmar Planının komisyona havalesi


 

1- İmar Tadilatlarının kabulü ve diğer imar tadilatının komisyona havalesi


 

1- Ek Bütçenin görüşülmesi

2- Harçların belirlinmesi

3- Kenar ada çizgilerinin belirlenmesi ve imar tadilatının komisyona havalesi


 

04.06.2014 Tarihli Meclis Karar Özeti

1-Ek Bütçe 2-Vergi ve Harç Miktarlarının belirlenmesi 3-İmar tadilatlarının komisyona havalesi
Karar No                  : 2014/7  
Meclis Karar Tarihi :06.08.2014

 

06.08.2014 Tarihli Meclis Karar Özeti

1-İmar Planı değişikliği kesin onayı 2-Belediye Meclis Üyeleri Huzur Hakkının belirlenmesi 3-Belediyemizin Mahalli İdareler İşverenler Sendikasına üye olması
Karar No                  : 2014/06  
Meclis Karar Tarihi :04.06.2014

 

07.05.2014 Tarihli MEclis Karar Özeti

1-2013 Yılı Bütçe KEsin Hesap Cetvellerinin görüşülerek kabul edilmesi. 2-İmar alanlarında taban alan katsayısı düzenlemelerinin görüşülmesi. 3-Kadro iptal-ihdas işlemlerinin görüşülmesi 4-Haczedilen gayrimenkul mallar için kurulacak komisyona üye bildirilmesi. 5-Belediye Kamu Görevlilerine sosyal denge tazimnatı verilmesi için Belediye Başkanına yetki verilmesi.
Karar No                  : 2014/05
Meclis Karar Tarihi :07.05.2014
________________________________________________________________________________

04.04.2014 Tarihili Meclis Karar Özeti

1-Meclis Başkanlık Divanı,Komisyonlar ve Encümen Üyelikleri seçimi 2-Kütahya Katı Atık Bertaraf Tesisi Yapma ve İşletme Birliğine üye seçimi 3-Ege Belediyeler Birliği Birlik Meclisi seçimleri için Belediyemizi temsil edecek üye seçiminin yapılması 4-Belediye Başkanının 01.04.2013-01.04.2014 Dönemi Faaliyet Raporunun görüşülmesi 5-Denetim Komisyonu Raporunun görüşülmesi 6-BElediye Meclisi Toplantı günü ve Meclis tatil ayının belirlenmesi.
Karar No                  : 2014/04
Meclis Karar Tarihi :04.04.2014
________________________________________________________________________________

04.03.2014 Tarihli Meclis Karar Özeti

İmar Tadilatı ve İfraz-Tevhit
Meclis Karar Tarihi :04.03.2014
________________________________________________________________________________

04.02.2014 Tarihli Meclis Karar Özeti

1-Zabıta Personeli Aylık Maktu fazla çalışma ücretlerinin belirlenmesi 2-İmar Tadilatı kabulü 3- İmar Tadilatı talebinin reddi.
Karar No : 2014/02
Meclis Karar Tarihi :04.02.2014
________________________________________________________________________________

07.01.2014 Tarihli Meclis Karar Özeti

1-2014 Yılı Ücret ve tarifelerinin belirlenmesi 2-İmar Planı Tadilatının İmar Komisyonuna havalesi 3-Denetim Komisyonuna üye seçimi 4-Belediye Başkanlığına ait işyerinin 5 Yıllığına Muhtarlar Derneğine tahsisi 5-Ticari taksi yolcu ücretlerinin belirlenmesi 6-Özel servis araçları vize harcının belirlenmesi 7-Buluntu Eşyalar Uygulama Yönetmeliğinin kabulü
Karar No : 2014/01
Meclis Karar Tarihi :07.01.2014
________________________________________________________________________________

03.12.2013 Tarihli Meclis Karar Özeti

1-İmar Planı tadilatı kesin onayı. 2-5393 Sayılı Belediye Kanununun 18/h maddesi gereğince tahakkuk iptallari.
Karar No : 2013/12
Meclis Karar Tarihi :03.12.2013

Yorumlar kapatıldı.

İletişim Bilgilerimiz
Ulaşım Haritası
Bize Ulaşın