Evlendirme

Evlendirme

1-VESİKALIK RESİM (3 ADET): 2 adet’i Evlenme Beyanlarına yapışacak, 1 adet’i müracaat sırasında getirilecektir. Resimler Evlenme Yönetmeliğine uygun, (Baş örtülü resimler alın ve çene açıkta olmak şartıyla) renkli ve son 6 ay içinde çektirilmiş olacaktır. Fotokopi resimler kabul edilmeyecektir.
2-EVLENME BEYANI : Birimimizden temin edilip her ikisi de resimli olarak doldurularak çiftlerin bağlı bulundukları Evlendirme memurlarına, Mahalle Muhtarlarına, Resmi Kurum amirlerine, Noter ve Konsolosluklara onaylatılacaktır.
a-Beyanlar doldurulurken silinti ve karalama yapılmayacak, yanlışlık olduğu takdirde üstü çizilerek beyan sahibi tarafından düzeltilip imzalanacaktır.
b-T.C. Kimlik Numaraları Nüfus Kayıt Örneklerinden yazılacaktır.
c-Doğum tarihleri gün, ay ve yıl olarak yazılacaktır.
d-Medeni hal bölümüne Bekar, Dul veya Boşanmış şeklinde uygun olan yazılacaktır. Dul ise eşinin ölüm tarihi, boşanmış ise boşanma kararının kesinleşme tarihi gün – ay – yıl olarak yazılacak ve boşanma kararı birlikte getirilecektir. (Kadın dul veya boşanmış ise, evlenebilmesi için 300 günlük İddet Süresinin geçmesi gerekmektedir. Bu süre geçmemiş ise, iddet süresinin kaldırılması için Aile Mahkemesinden Mahkeme Kararı getirilecektir.)

3-NÜFUS CÜZDANI: Müracaat sırasında aslı ve arkalı önlü fotokopileri getirilecektir. Resimsiz Nüfus Cüzdanı kabul edilmeyecektir.

4-SAĞLIK RAPORU : Türk Medeni Kanunu’nun 136. maddesi gereği, 1593 sayılı Umumi Hıfzısıhha Kanunu’nun 123 ve 124. maddelerinde belirtilen çiftlerin evlenmeye engel hastalığı bulunmadığını gösterir (Kan Grubu, Hepatit B-C, Frengi ve AIDS) laboratuar testlerini tüm Kamu Kurum ve Kuruluşlarına bağlı hastanelerde, Kamu yararına çalışan Vakıf ve Derneklere ait Sağlık Kurum ve Kuruluşlarında yaptırabilecek, alınacak olan test sonuçlarını her ilçe için yetkili AÇS/AP Merkezlerinde Rapor haline getirilecektir. (Raporlar resimli ve mühürlü olacaktır.)

EK BİLGİLER:
EVLENME YAŞI: 18 yaşını doldurmuş herkes başka bir kimsenin iznine bağlı olmaksızın evlenebilir.
Yaşı Küçük Olanlar;
a-17 yaşını doldurmuş kız veya erkeklerin evlenebilmesi için, beyanda Yasal Temsilcinin İzni bölümüne Anne ve Baba veya Vasi imzası ile adı-soyadı yazılarak Muhtar veya Notere onaylatılacak, Nüfus Cüzdanı fotokopileri başvuru sırasında getirilecektir. Vasi imzalamış ise Vasi tayin edildiğine dair mahkeme kararı getirilecektir. Anne veya Babadan biri ölmüş ise Nüfus kaydı ile belgelenecektir.
b-16 yaşını doldurmuş erkek veya kadının evlenebilmesi için Mahkeme Kararı getirmesi gerekmektedir.
Evlendikten sonra, önceki soyadını evlilik soyadı ile birlikte kullanmak isteyenler; 4721 Sayılı Türk Medeni Kanunu’nun 187. Maddesi uyarınca, Birimimizce verilen 2 adet dilekçeyi dolduracaklardır.

YABANCI UYRUKLU: Bağlı bulunduğu Konsolosluktan alacağı Türkçe Bekarlık Belgesini (Çok dilli ve Apostille belgeler hariç) Türk Dışişleri Bakanlığı’na tasdik ettirerek Pasaport aslı ve fotokopileri (Noter Tastikli) ile birlikte getireceklerdir.
Eşlerden biri Türk ise ikamet kaydının bulunduğu ilçe Nüfus Müdürlüğüne veya evlendirme dairesine müracaat edebilirler.
Yabancı uyruklu kadın veya erkek konsoloslukları İstanbul’da ise bekar olduklarına dair bekarlık belgesi (evlenme ehliyet belgesi) alıp, İstanbul İl Hukuk İşleri Müdürlüğü’nden onaylatacaklardır. Konsoloslukları Ankara’da ise aldıkları bekarlık belgesini Dış İşleri Bakanlığı’na onaylatacaklardır.
Pasaportun Türkçe tercümelerini yaptırarak, noterden tasdik ettireceklerdir. Vize süresi dolmuş olan pasaportlar için asla işlem yapılmaz.
Çiftler herhangi bir sağlık ocağından evlilik için sağlık raporu alacaklardır.
Çiftler 3 ’er adet, son 6 ay içinde çekilmiş vesikalık fotoğraf getirecektir.
Bekarlık ve doğum belgelerini ülkelerinden getirecek olan yabancı uyruklular, bu belgeleri o ülkedeki Türkiye Büyükelçiliği’ne onaylatacaklardır.
Bazı ülkeler anlaşma gereği apostile olarak almış oldukları bekarlık belgesi ve doğum belgelerini Türkiye’ye getirdikten sonra Türkçe tercümelerini yaptırıp noterden onaylatacaklardır.
Bazı ülkelerin vermiş oldukları bekarlık belgesi ve doğum belgesi çok dilli olduğundan hiçbir yere onaylatmadan direk müracaat edebilirler.
Eğer eşlerden her ikisi de Türkçe bilmiyorsa nikah esnasında yeminli tercüman getireceklerdir.