DOMANİÇ BELEDİYESİ PERSONEL LTD.ŞTİ.ne İŞÇİ ALIMI

DOMANİÇ BELEDİYESİ PERSONEL LTD.ŞTİ.ne İŞÇİ ALIMI

DOMANİÇ BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü

Sayı : 91024881-900-148/E.501 16.08.2018

Konu : İşçi Talebimiz. TAVŞANLI İŞKUR HİZMET MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜNE

Domaniç Belediyesi Personel Limited Şirketinde 3 (üç) adet

Belediyemiz bünyesinde bulun istiyoruz. Kurum dışı işçi alımı ilan

İtfaiye destek hizmetlerinde çalıştırılmak üzere itfaiyeci almak formu ekte sunulmuştur.

Gereğini rica ederim.

(e-imzalıdır) Sahvet ERTÜRK Belediye Başkanı

Ek: Kurum Dışı İşçi Alımı İlan Formu (1 sayfa)

Bilgi için: Hakkı KOYUN Yazı İşleri Müdürü

Hisar Mahallesi Cumhuriyet Meydanı No:40 Domaniç/KÜTAHYA

Telefon No: (274) 661 30 02 – Faks No: (274) 6613151

e-Posta: belediye(Ddomanic.bel.tr – İnternet Adresi: www.domanic.bel.tr

Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanununa göre güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. Doğrul DOMANİÇ BELEDİYE BAŞKANLIĞI DOMANİÇ BELEDİYESİ PERSONEL LİMİTED ŞİRKETİ KURUM DIŞI İŞÇİ ALIMI İLAN FORMU

İŞYERİ BİLGİLERİ

ADRESİ – Hisar Mahallesi Cumhuriyet Meydanı No:40 DOMANİÇ TELEFONU :0274 661 3002 Faks : 0274 661 3151 Mail: belediye(â)domanic.bel.tr

TALEP BAŞVURU BİLGİLERİ

Açık İşçi Sayısı — :3 (Üç)

Başvuru Tarihleri : Tb.OR 2DVE — OF.0S. DCİZ

Başvuru Adresi – Hisar Mahallesi Cumhuriyet Meydanı No:40 DOMANİÇ

İrtibat Kişi : Hakkı KOYUN TIf : 0 274 661 3002 GÖRÜŞMEYE İLİŞKİN BİLGİLER

[îer : Domaniç Belediye Başkanlığı Tarih : 10.09.2018 Saat : 10.00 4] MESLEKİ ÖZELLİKLER

İstenen Meslek : İtfaiyeci (Meslek Yüksek Okulu Mezunu) Deneyim Süresi :

ÇALIŞMA ŞARTLARI

Çalışma Süresi : Sürekli Çalışma Saatleri : 08.00-16.00, 16.00-24.00, 24.00-08.00 (Üç Vardiya) Çalışma Adresi : Domaniç/Kütahya

MÜRCAAT KOŞULLARI

1- Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı olmak.

2- Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip olmak.

3- 18 yaşını bitirmiş ve 35 yaşını doldurmamış olmak.

4- Kamu haklarından mahrum bulunmamak.

  1. Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile Devletin Güvenliğine karşı suçlar, Anayasal Düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, görevini kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olamamak

6- Görevinin özelliğine göre eğitim, yaş, tecrübe gibi özel şartları taşımak.

7- Meslek Yüksek Okulu İtfaiye mezunu olmak.

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER 1- Üzerinde T.C.Kimlik Numarası yazılı bulunan nüfus cüzdanının önlü arkalı fotokopisi. 2- Son 6 ay içinde çekilmiş 2 adet fotoğraf. 3- Adli Sicil Belgesi ( Mülakatta başarılı olan adaylar için istenecektir.) 4- Diploma Fotokopisi

Tarih : 16/08/2018

Adı Soyadı. : Sahvet ERTÜRK

Ünvanı : Belediye Başkanı

İmzası —ei Zi a – 4f JÜ İ ©

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir